منو

اخبار

نهاد کتابخانه ها

درباره ما

نگاهی اجمالی به کتابخانه‌های عمومی استان البـرز


استان البرز با 50 باب کتابخانه نهادی، 21 باب کتابخانه مشارکتی و 1 باب کتابخانه مستقل به علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی ارائه خدمات دارد.

از مجموع 50 باب کتابخانه نهادی؛ 40 باب کتابخانه شهری، 8 باب کتابخانه روستایی و 2 باب کتابخانه سیار می‌باشد.

نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 40 8 2 50
در کتابخانه‌های نهادی استان، قریب به یک میلیون نسخه کتاب موجود است و دارای فضاهای کتابخانه‌ای همچون: مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، بخش مرجع، بخش منابع کمک درسی، استان‌شناسی، دفاع‌مقدس، بخش نشریات می‌باشند
.


نیروی انسانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز تا پایان مرداد1400 در مجموع164  نفر می باشد که شامل 114 نفر کتابدار و 50 نفر نیروی ستادی و خدمات است.

کتابدار نیروی ستاد و خدمات
114 50