منو

اخبار

نهاد کتابخانه ها

اشتهارد

1_ کتابخانه عمومی استاد محمدی اشتهاردیآدرس: اشتهارد_صیادیه _ خیابان شهیدصدری _ پارك شهدا
تلفن تماس: 37728820 _ 026

اینستاگرام:
 https://www.instagram.com/lib_ostadmohamadi_eshtehard
 


2_ کتابخانه عمومی فرهنگسرای ملاصدراآدرس: شهرک وحدت _ خیابان فرهنگ _ خیابان پیوند
تلفن تماس:  37725553 _ 026

اینستاگرام:  https://www.instagram.com/lib_mollasadra_eshtehard
کانال بله:  https://ble.ir/lib_molasadra_eshtehard
 


3_ کتابخانه عمومی امام رضا(ع)
آدرس: اشتهارد _ خیابان شهید مطهری _ کوچه نارنجستان
تلفن تماس: 37360450 _ 026

اینستاگرام:  https://www.instagram.com/lib_emamreza_palangabad
 


4 _ کتابخانه عمومی شهید مطهری
آدرس: خیابان شهیدچمران _ پارك چمران
تلفن تماس:  37722998 _ 026

اینستاگرام:
 https://instagram.com/lib.motehari.eshtehard
کانال بله:  https://ble.ir/lib_motahari_eshtehard