منو

اخبار

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با ادارات ستادی

اطلاعات تماس با مسئولین و کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز

تلفن های گویا: 2_32255001 (026)

پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز هادی آشتیانی 102
حوزه مدیرکل مسئول دفتر مدیرکل محسن یوسفوند 101
کارشناس مسئول روابط عمومی رباب محمدی منفرد 115
کارشناس مسئول فناوري اطلاعات مسعود خدابنده‌لو 103
کارشناس مسئول حراست مصطفی تک‌فلاح 106
کارشناس مسئول عمران مهدی عبدالله‌زاده 113
کارشناس آمار و پژوهش اسماعیل بابایی دهکردی 111
حوزه  معاونت
 امور كتابخانه ها و همكاريها
معاون امور كتابخانه‌ها و همكاري‌ها کاظم قاسمی 119
رئیس اداره امور كتابخانه‌ها و كتابخواني لیلا علیشاهی 114
رئیس اداره همکاری‌ها میثم شیخ‌حسنی 120
كارشناس توسعه كتابخانه‌ها مریم بابازاده 129
کارشناس منابع سیدرسول پیره 118
کارشناس امور فرهنگی حسن ابوالحسنی 110
کارشناس انجمن‌ها محمدرضا آقااحمدی 121
کارشناس مشارکت‌ها افسانه قاضی‌زاده 130
حوزه معاونت
اداری و مالی
معاون اداری و مالی علی معدنی‌پور 116
رئیس اداره امور اداری و رفاهی لیلا علی‌نژاد 104
کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی زهرا پرویزیان 109
کارشناس مسئول اداری سینا عزیزی 131
کارشناس امور حقوقی جواد جباری 123
جمعدار و امین اموال محمد نصری 133
کارپرداز مالی محرمعلی شکری 122
دبیرخانه و بایگانی حمزه جهانتیغی 105
حسابداری صدیقه شاملو 117
امور عمومی و تاسیسات امین نجف‌پور 132
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرج رئیس اداره شهرستان حسین ذکریاپور 136