منو

اخبار

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با ادارات ستادی

اطلاعات تماس با مسئولین و کارشناسان ستادی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز
تلفن های گویا: 2_32255001 (026)
پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس داخلی
سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز هادی آشتیانی 102
حوزه مدیرکل مسئول دفتر مدیرکل محسن یوسفوند 101
سرپرست کارشناس مسئول روابط عمومی اسماعیل بابایی دهکردی 115
کارشناس مسئول فناوري اطلاعات مسعود خدابنده‌لو 103
کارشناس مسئول حراست مصطفی تک‌فلاح 106
کارشناس مسئول عمران مهدی عبدالله‌زاده 113
کارشناس آمار و پژوهش اسماعیل بابایی دهکردی 111
حوزه معاونت
 امور كتابخانه‌ها و همكاری‌ها
معاون امور كتابخانه‌ها و همكاري‌ها کاظم قاسمی 119
رئیس اداره امور كتابخانه‌ها و كتابخواني لیلا علیشاهی 114
رئیس اداره همکاری‌ها میثم شیخ‌حسنی 120
كارشناس توسعه كتابخانه‌ها مریم بابازاده 129
کارشناس منابع جواد حیدری 118
کارشناس امور فرهنگی حسن ابوالحسنی 110
کارشناس انجمن‌ها محمدرضا آقااحمدی 121
کارشناس مشارکت‌ها افسانه قاضی‌زاده 130
حوزه معاونت
اداری و مالی
معاون اداری و مالی علی معدنی‌پور 116
رئیس اداره امور اداری و رفاهی لیلا علی‌نژاد 104
رئیس اداره امورمالی سید حسین مدنی 107
کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی زهرا پرویزیان 109
کارشناس مسئول اداری سینا عزیزی 131
جمعدار و امین اموال محمد نصری 133
کارشناس امور حقوقی جواد جباری 123
دبیرخانه و بایگانی حمزه جهانتیغی 105
کارپرداز اداری محرمعلی شکری 122
شهرستان کرج رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج حسین ذکریاپور 136