فهرست

اخبار شهرستان‌ها

تا سیزدهم تیرماه تمدید شد؛

فراخوان مجدد دعوت به همکاری اداره كل كتابخانه‌های عمومی استان البرز برای کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج

فراخوان دعوت به همکاری اداره كل كتابخانه‌های عمومی استان البرز برای کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج  تا سیزدهم تیرماه تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، مهلت فراخوان جذب نیرو برای کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج تا سیزدهم تیرماه سالجاری تمدید شد.

بر این اساس، این اداره‌كل برای تكميل نيروی انسانی در رشته شغلی كتابدار برای كتابخانه مذکور به تعداد یک نفر از طريق گزينش و مصاحبه، از بين افراد واجد شرايط در رشته های شغلی   زبان و ادبیات فارسی
دبیری زبان و ادبیات فارسی  الهیات ومعارف اسلامی علوم اجتماعی دبیری علوم اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی مدد کاری اجتماعی خبرنگاری- مدیریت- روانشناسی علوم تربیتی راهنمایی و مشاوره مطالعات خانواده مهندسی کامپیوتر مدیریت فناوری اطلاعات مهندسی فناوری اطلاعات، در چارچوب قرارداد ساعتی دعوت به همكاری می‌نمايد.الف) شرايط اختصاصی :
1) داشتن مدرك تحصيلی كارشناسی و بالاتر در رشته های تحصيلی متناسب با رشته‌های شغلی مورد نياز صادره از يكی از دانشگاه‌ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و يا مراكز مديريت حوزه‌هاي علميه.
2) دارا بودن حداكثر سن 30 سال تمام تا تاريخ : 07/04/1401
     تبصره 1: دارندگان مدارك بالاتر از كارشناسی، به ازاي هر مقطع 2 سال به حداكثر سن آنان اضافه  می‌شود.
   تبصره 2: درخصوص آقايان، مدت زمان خدمت وظيفه عمومی به حداكثر سن اضافه مي شود.
3) سكونت در  شهر مورد نظر برای داوطلبان الزامی است.
4) كسب موفقيت در مصاحبه تخصصی.

ب) شرايط عمومی :
1) تدين به دين مبين اسلام يا يكی از اديان رسمی كشور.
2) تابعيت جمهوری اسلامی ايران.
3) اعتقاد قلبی و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی.
4) دارا بودن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی.
5) برخورداری از سلامت جسمی و روانی متناسب با شغل.
6) دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت برای آقايان.
     تبصره : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ 07/04/1401 صادر شده باشد.
7) نداشتن رابطه استخدامی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غيردولتی در زمان موافقت با همكاری.
تبصره 1: اولويت جذب با متاهلين می‌باشد.
تبصره 2: بكارگيری متقاضی پس از طی همه مراحل فوق،‌ منوط به تاييد در كميته نيروی انسانی نهاد می‌باشد.
تبصره 3: ايثارگران در اجرای ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود می‌باشند.

ج) رشته‌های شغلی مورد پذيرش:
-  دارا بودن دانشنامه كارشناسی و يا بالاتر در يكی از رشته‌های یادشده.
فرد پذيرفته شده پس از طي مراحل گزينش، به همكاري دعوت خواهد شد.
تذكر: همكاری متقاضی به صورت موقت و تا برگزاری آزمون بكارگيری نيروی انسانی می‌باشد و در صورت عدم قبولی در آزمون، هيچگونه حقی برای متقاضی ايجاد نمی‌شود.
- ارائه مدارک  به شرح ذیل به صورت حضوری به آدرس : میدان توحید برج سامان طبقه 9 اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز واحد اداری
1- تصویر تمامی صفحات شناسنامه
2. تصویر آخرين مدرك تحصيلی
3. تصویر كارت ملی (پشت و رو)
4. تصویركارت پايان خدمت يا معافيت دائم از خدمت وظيفه آقایان
5. تصویر مدارک ایثارگری
6. عکس 3*4 دو قطعه
زمان ثبت نام : از 07/04/1401 تا پایان وقت اداری 13/04/1401
 

نسخه قابل چاپ