فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با هدف ارتقاء کیفیت فعالیت‌های کتابخانه‌ای برگزار شد؛

جلسه شورای اداری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشتهارد

جلسه شورای اداری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشتهارد با حضور امین نجف‌پور، سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی اشتهارد و مسئولین کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، جلسه شورای اداری اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشتهارد با حضور امین نجف‌پور، سرپرست اداره کتابخانه‌های عمومی اشتهارد و مسئولین کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه راه كارها و برنامه هاي پيشنهادي جهت بهبود عملکرد فعالیت کتابخانه‌ها در سالجاری، بر برنامه‌ریزی مناسب جهت جبران کاهش عضویت کتابخانه‌ها در ایام تعطیلی کتابخانه‌ (به علت شیوع ویروس کرونا) تاکید شد.


در ادامه این جلسه نیز دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به فعالیت‌های فرهنگی، دورکاری و کتابخانه‌ای تشریح و روش‌های اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع شناسایی و جذب مشارکت حداکثری خیّرین در امر ساخت و یا تجهیز کتابخانه نیز از دیگر موارد طرح شده در این جلسه بود.

 
نسخه قابل چاپ