فهرست

تازه‌ترين اخبار

در راستای تعاملات فرهنگی صورت گرفت؛

دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی و رئیس حوزه هنری استان البرز

علی معدنی پور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز در راستای توسعه همکاری های مشترک و تعاملات فرهنگی با محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری البرز دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه های عمومی استان البرز، علی معدنی پور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز با محمد مهرابی، رئیس حوزه هنری البرز دیدار و در خصوص تعاملات در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دو جانبه  و موضوعات فرهنگی استان گفتگو کرد.
علی معدنی پور در این دیدار با اشاره به اقدامات مشترک اداره کل کتابخانه های عمومی و حوزه هنری  استان گفت: این دو نهاد فرهنگی پیوندهای ناگسستنی در حوزه توسعه فرهنگ کتاب و مطالعه دارند و برگزاری برنامه های مشترک هنری و فرهنگی در سطح استان و ارج نهادن به هنرمندان و فرهیختگان کشوری و استانی نیز در طول سالیان گذشته بر اینکه این دو نهاد از یک خانواده هستند صحه خواهد گذاشت.
در این دیدار همچنین محمد مهرابی رئیس حوزه هنری بر افزایش تعاملات میان این دو نهاد فرهنگی و هنری تاکید و ارتقای سطح همکاریهای مشترک این دو نهاد را گامی موثر در ترویج و تبیین فرهنگ دانست.
 
عكس های مرتبط :