فهرست

تازه‌ترين اخبار

درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر جدید مهستان مطرح شد؛

ساخت کتابخانه در شهر جدید مهستان ضروری است

بغدادی بخشدار بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ گفت : با توجه به افزایش جمعیت در شهرجدید مهستان ساخت کتابخانه در فاز7 شهر جدید مهستان ضروری است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر جدید مهستان با حضور ابراهیم بغدادی ،بخشدار بخش مرکزی و رییس انجمن کتابخانه های عمومی شهر جدید مهستان؛ گلشن شیرمحمدی ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوجبلاغ؛ علی مصطفوی رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوجبلاغ؛ ارمنده ای، رییس شورای اسلامی شهر جدید مهستان ؛ محمدرضا آقااحمدی کارشناس امور انجمنهای اداره کل کتابخانه های عمومی و سایر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.
 بغدادی بخشدار بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ  ضمن اشاره به تسریع در پیگیری توسعه کمی و کیفی کتابخانه های عمومی شهرجدید مهستان گفت: با توجه به افزایش جمعیت در شهرجدید مهستان و ارتقای سرانه های فرهنگی  و توسعه کتابخانه های عمومی ساخت کتابخانه در فاز7 شهر جدید مهستان از اقدامات ضروری است که باید با اهتمام مسولین شهری و تعامل با اداره کتابخانه های عمومی در جهت خدمت به مردم انجام شود.
در ادامه بخشدار بخش مرکزی شهرستان ساوجبلاغ پیگیری مصوبات جلسات و اجرایی شدن آن را از اولویت این جلسات برشمرد و خواستار تسریع در اجرایی شدن مصوبات جلسات انجمن کتابخانه های عمومی در شهرجدید مهستان شد.
در ادامه این جلسه نیز گلشن شیرمحمدی رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوجبلاغ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات جلسات پیشین انجمن، به راه اندازی  کتابخانه سیار در شهرجدید مهستان اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات جلسه گذشته انجمن ، یکی از راهکارهای موثر تحویل اتوبوس از سوی شهرداری شهرجدید مهستان و تحویل به اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در جهت راه اندازی و تجهیز کتابخانه سیار است.
گفتنی است در پایان پس از تبادل نظر اعضای انجمن ،مصوباتی در جهت تقویت کتابخانه های عمومی شهرجدید مهستان به تصویب رسید.