فهرست

گزارش تصويري

نقد و رونمایی از کتاب عمو قاسم در کتابخانه مرحوم قره حسنلو در عرب آباد چهارباغ

بمناسبت سالگرد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و در قالب سلسله نقدو بررسی کتاب ابر مرد ، نقد و رونمایی از کتاب عمو قاسم در کتابخانه عمومی مرحوم قره حسنلو در روستای عرب آباد چهارباغ برگزار شد.