فهرست

گزارش تصويري

پروژه افزایش بنای بخش مخزن، سالن مطالعه و تجهیز بخش کودک کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی

با حضور امام جمعه و مقامات شهرستانی پروژه افزایش بنای بخش مخزن، سالن مطالعه و تجهیز بخش کودک کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی شهرستان فردیس بهره‌برداری شد.