فهرست

شهرستان كرج

نشست کتابخوان تخصصی «عاشورا» برگزار شد
با مشارکت کتابخانه‌های عمومی امیرکبیر، علامه حلی و گلستان

نشست کتابخوان تخصصی «عاشورا» برگزار شد

به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج و با مشارکت کتابخانه‌های عمومی امیرکبیر، علامه حلی و گلستان نشست کتابخوان تخصصی «عاشورا» برگزار شد.

22 /5/ 1400
مشاهده
نشست کتابخوان تخصصی عفاف و حجاب
به مناسبت پاسداشت روز عفا و حجاب برگزار شد؛

نشست کتابخوان تخصصی عفاف و حجاب

نشست کتابخوان تخصصی «عفاف و حجاب» ه همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج و بامشارکت کتابخانه‌های عمومی الزهرا، شهیدان نصیری و حافظیه برگزار شد.

23 /4/ 1400
مشاهده