فهرست

شهرستان كرج

فراخوان مجدد دعوت به همکاری اداره كل كتابخانه‌های عمومی استان البرز برای کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج
تا سیزدهم تیرماه تمدید شد؛

فراخوان مجدد دعوت به همکاری اداره كل كتابخانه‌های عمومی استان البرز برای کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج

فراخوان دعوت به همکاری اداره كل كتابخانه‌های عمومی استان البرز برای کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج  تا سیزدهم تیرماه تمدید شد.

7 /4/ 1401
مشاهده
جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج برگزار شد
با حضور فرماندار کرج؛

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرج (کمالشهر، ماهدشت، محمدشهر، گرمدره، آسارا و کرج) با حضور غفور قاسم پور فرماندار کرج برگزار شد.

6 /9/ 1400
مشاهده