فهرست

شهرستان فرديس

تخصیص اعتبار جهت ساخت کتابخانه در شهرک بعثت شهرستان فردیس
فرماندار شهرستان فردیس در دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز مطرح کرد؛

تخصیص اعتبار جهت ساخت کتابخانه در شهرک بعثت شهرستان فردیس

فرماندار شهرستان فردیس در دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز از تخصیص اعتبار جهت ساخت کتابخانه در شهرک بعثت شهرستان فردیس خبر داد.

15 /6/ 1401
مشاهده
دومین جلسه هم‌اندیشی مسئولین کتابخانه‌های عمومی فردیس برگزار شد
با حضور رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان؛

دومین جلسه هم‌اندیشی مسئولین کتابخانه‌های عمومی فردیس برگزار شد

با حضور رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان فردیس، دومین جلسه هم‌اندیشی مسئولین کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شد.

26 /10/ 1400
مشاهده