فهرست

شهرستان فرديس

دومین جلسه هم‌اندیشی مسئولین کتابخانه‌های عمومی فردیس برگزار شد
با حضور رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان؛

دومین جلسه هم‌اندیشی مسئولین کتابخانه‌های عمومی فردیس برگزار شد

با حضور رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان فردیس، دومین جلسه هم‌اندیشی مسئولین کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برگزار شد.

26 /10/ 1400
مشاهده