فهرست

شهرستان طالقان

فرماندار طالقان: جای کتابخانه عمومی در شهرستان طالقان خالی است
در نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان طالقان در سال جاری مطرح شد؛

فرماندار طالقان: جای کتابخانه عمومی در شهرستان طالقان خالی است

نخستین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان طالقان در سال جاری به ریاست فرماندار، رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان برگزار شد.

22 /4/ 1401
مشاهده