فهرست

شهرستان ساوجبلاغ

کتاب «برآستان غدیر» جمع‌خوانی شد
با مشارکت کتابداران ساوجبلاغ؛

کتاب «برآستان غدیر» جمع‌خوانی شد

با مشارکت کتابداران ساوجبلاغ، کتاب «برآستان غدیر» جمع‌خوانی شد.

12 /5/ 1400
مشاهده
 نشست کتابخوان تخصصی «کتابداران رضوی» برگزار شد
با مشارکت کتابداران ساوجبلاغی؛

نشست کتابخوان تخصصی «کتابداران رضوی» برگزار شد

نشست کتابخوان تخصصی با عنوان «کتابداران رضوی» با مشارکت کتابداران ساوجبلاغی برگزار شد.

27 /4/ 1400
مشاهده