فهرست

شهرستان اشتهارد

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در کتابخانه عمومی شهید مطهری اشتهارد برگزار شد
با هدف حمایت از کودکان آسیب پذیر و محروم؛

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در کتابخانه عمومی شهید مطهری اشتهارد برگزار شد

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان با هدف حمایت از کودکان آسیب پذیر و محروم در کتابخانه عمومی شهید مطهری اشتهارد برگزار شد.

25 /5/ 1401
مشاهده
دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشتهارد برگزار شد
با تاکید بر راه‌اندازی کتابخانه سیار؛

دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشتهارد برگزار شد

دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان اشتهارد با تاکید بر راه‌اندازی کتابخانه سیار برگزار شد.

26 /4/ 1401
مشاهده