فهرست

شهرستان فرديس

نشست کتابخوان در ندامتگاه فردیس برگزار شد
با حضور بانوان مددجو؛

نشست کتابخوان در ندامتگاه فردیس برگزار شد

با حضور مسئولان اداره کتابخانه‌های عمومی و ندامتگاه شهرستان فردیس، نشست کتاب خوانان ویژه اندرزگاه نسوان برگزار گردید.

23 /12/ 1399
مشاهده