در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت گرفت: برنامه‌های متنوع فرهنگی در کتابخانه عمومی امام محمد باقر علیه السلام اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در کتابخانه عمومی امام محمد باقر علیه السلام.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، ویژه برنامه‌های فرهنگی از جمله ساخت کار دستی، مسابقه نقاشی، جمع خوانی و ... به همت سمیه رستمی، کتابدار بخش کودک کتابخانه عمومی امام محمد باقر علیه السلام شهرستان نظراباد در راستای ترغیب کودکان جهت حضور در کتابخانه و تشویق به کتابخوانی انجام شد.
 
 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 29