با هدف بررسی مسائل کتابخانه‌های عمومی استان صورت پذیرفت؛ بازدید معاون توسعه کتابخانه‌های عمومی کشور و هیئت همراه از کتابخانه‌های عمومی استان البرز با حضور معاون توسعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و هیئت همراه با حضور در استان البرز، از کتابخانه‌های عمومی این استان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، مهدی رمضانی، معاون توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سید باقر میرعبداللهی مدیرکل منابع نهاد، هادی آشتیانی، مدیرکل امور فرهنگی، اصغر گودرزی، مدیرکل توسعه کتابخانه‌ها و جمعی از همکاران اداره کل توسعه کتابخانه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با حضور در استان البرز از کتابخانه‌های عمومی این استان بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند انجام خدمات کتابخانه‌ای و فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌ها قرار گرفتند.

در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات و مسائل کتابخانه‌های عمومی استان در حوزه امور کتابخانه‌ها برگزار شد، ضمن دیدار و گفتگوی صمیمی با کتابداران از بخش‌های مختلف کتابخانه شامل مخزن، سالن‌های مطالعه، بخش کودک، نشریات و مرجع و سایر بخش‌های فعال کتابخانه‌ها بازدید شد.

همچنین در خاتمه نیز جلسه بررسی موارد بازدید شده با حضور اجمدعلی هراتی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز و جمعی از روسای ادارات اداره کل در دفتر مدیرکل برگزار شد که ضمن جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در بازدیدها، بحث و تبادل نظر در این خصوص صورت گرفت.
 

 

 
تعداد بازديد اين صفحه: 111