در جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي مطرح شد؛ پاي روستاييان بخش چندار به كتابخانه هاي عمومي باز مي شود جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي بخش چندار با حضور اعضاي انجمن در بخشداري چندار تشكيل و براي فعاليت هاي فرهنگي و كتابخواني در اين بخش تصميم گيري شد
به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان البرز، جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي بخش چندار با حضور علیرضا فلاح پور، بخشدار چندار؛ صمديار، رييس شوراي اسلامي بخش؛ محمدرضا آقااحمدي، كارشناس امور انجمن‌هاي اداره كل؛ خدارحم بابايي، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان؛ داود اسدي، رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان، و ساير اعضاي انجمن در دفتر بخشدار تشكيل و براي اجراي فعاليت هاي فرهنگي برنامه ريزي شد.
در اين جلسه علیرضا فلاح پور، بخشدار چندار در شهرستان ساوجبلاغ با تاكيد بر اجراي برنامه‌هاي فرهنگي كه زمينه تشويق و جذب كودكان و نونهالان روستاهاي بخش چندار را به كتاب و كتابخواني فراهم مي‌كند گفت: دهياران با همكاري كتابخانه عمومي شهداي كردان و با برنامه زمان بندي نسبت به تامين وسيله اياب و ذهاب براي كودكان و نوجوانان و اهالي روستاهاي بخش چندار براي استفاده از كتابخانه اهتمام كنند.
در اين جلسه خديجه فلاح پور به عنوان جايگزين فاطمه حقيقت دهنه به عنوان عضو انجمن كتابخانه هاي عمومي بخش چندار معرفي شدند. همچنين در اين جلسه بر ضرورت برگزاري مطلوب دهمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي در بخش، دستگاه‌هاي عضو انجمن با همكاري اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان تاكيد شد.
تبليغ جشنواره در فضاي مجازي با هماهنگي اداره شهرستان، بخشداري و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و تهيه بنر توسط اداره شهرستان و نصب آنها در سطح شهر و انجام تبليغات محيطي توسط شهرداري كوهسار و دهياري كردان و پويش مردمي اهداي كتاب با اختصاص سامانه 137 شهرداري و جمع آوري كتب اهدايي شهروندان و ارسال آن به كتابخانه هاي عمومي و پيگيري راه دسترسي كتابخانه شهداي كردان از طريق مدرسه از ديگر مصوبات اين جلسه بود .
همچنين مصوب شد اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان ساوجبلاغ با همكاري دفتر امام جمعه محترم شهر كوهسار مقارن با ايام ماه نزول قرآن مسابقه كتابخواني از كتاب «تفسير سوره نور» نوشته: استاد ابوالفضل بهرام پور را در بخش چندار بصورت مشترك برگزار كند.
 
 [PageVisit]