فهرست

اخبار برگزيده

مدیرکل کتابخانه های عمومی البرز:

پایتخت کتاب منشا رویش کتابخوانی در البرز خواهد بود

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: بهره مندی از ظرفیت های موجود فرهنگی استان البرز در اجرای طرح پایتخت کتاب منشا رویش کتابخوانی در البرز خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز ، علی معدنی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز ضمن ارزیابی مطلوب برنامه ها و نشست های طرح  پایتخت کتاب در استان البرز گفت: کرج با بهره مندی از ظرفیت سرمایه های انسانی شایسته برگزاری پایتخت کتاب در کشور است و پاتوق های هنری و فرهنگی با این رویداد جان دوباره ای خواهد گرفت.
وی با این عنوان که بهره مندی از ظرفیت های موجود فرهنگی استان البرز در اجرای طرح پایتخت کتاب منشا رویش کتابخوانی در البرز خواهد بود تصریح کرد: نسل جوان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مطالعه و کتابخوانی است و طرح پایتخت کتاب بهترین فرصت برای تبیین بهنگام در این راستاست که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی با بیان اینکه کتابخانه های عمومی استان البرز قرارگاههای فرهنگی محلات بشمار می روند افزود: رویکرد مسئولانه و توجه به حساسیت فرهنگ مطالعه در طرح پایتخت کتاب و نقش محوری کتابخانه ها در استان البرز می تواند رونق بخش کتابخوانی باشد و باعث خرسندی است که مدیران ارشد استان هم با عزمی راسخ پیگیری جدی دارند. 
علی معدنی پور در پایان گفت: طرح پایتخت کتاب فضای شهری را روح تازه ای خواهد بخشید و اجرای صحیح آن چراغ راه آینده در حوزه کتاب و کتابخوانی است.