فهرست

اخبار برگزيده

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به استان البرز؛

برنامه‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌ها ستودنی است

یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به استان البرز ضمن بازدید از کتابخانه عمومی الزهرا(س) کرج، برنامه های فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور را ستودنی دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان البرز، یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو حقیقی هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در سفر خود به استان البرز با همراهی علی معدنی‌پور، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز از کتابخانه عمومی الزهرا(س) شهر کرج بازدید و با کتابداران دیدار و گفتگو کرد.

احمدوند در این بازدید برنامه‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را تأثیرگذار ارزیابی کرد و گفت: برنامه‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نشان از ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی دارد و ستودنی است. تداوم این برنامه‌ها موجب رونق فرهنگی در کشور و پرورش استعدادها خواهد بود.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با کتابداران کتابخانه الزهرا(س) کرج نقش آنان را در ترویج کتابخوانی مهم دانست و گفت: حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تداوم خواهد داشت.

عضو هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور ضمن حضور در محفل ادبی استان البرز و دیدار و گفتگو با نغمه مستشار نظامی، دبیر محافل ادبی کشور و رحمان نوازنی، از آنان تقدیر کرد.

عكس های مرتبط :